Obvezna varna vožnja za motoriste

Obvezna varna vožnja za motoriste

May 1, 2021 Off By Boris Bukovšek

Življenjski tempo se spreminja, prav tako se spreminjajo ceste, cestno prometni predpisi in vozila. Zelo pomembno in priporočljivo je svoje pridobljeno znanje o cestno prometnih predpisih obnavljati, saj nikoli  ni možno vedeti, kaj se bo pripetilo ob raznih vremenskih razmerah ali pa situaciji na cesti. Obvezna varna vožnja za motoriste bo vsem ljubiteljem tega adrenalinskega vozila omogočila varno vožnjo, še več znanja in hitrejšega razmišljanja oziroma reagiranja na določene situacije.

Kako poteka obvezna varna vožnja za motoriste?

Obvezna varna vožnja za motoriste je zakonsko predpisana. Vsaka oseba, ki opravi izpit za motor je dolžna opraviti tudi obvezno varno vožnjo za motoriste, ko preteče obdobje dveh let. Tako si motoristi obnovijo že predhodno pridobljeno znanje, prav tako pa se na poligonu preizkusijo v tem kako bi reagirali v različnih situacijah, ki se lahko pripetijo na cesti.

Varna vožnja za motoriste poteka v dveh delih. Prvi del je sestavljen iz teorije in predavanja. Predavanje traja približno eno uro. Predava izkušen inštruktor vožnje, zraven pa se predajajo tudi razni filmčki, ki prikažejo dogajanje na cestah, kako je potrebno voziti in podobno. Po predavanju se piše tudi test iz katerega je vidno koliko oseba obvlada teorijo in pozna znake oziroma cestno prometne predpise. Nato sledi še praktični del. Praktični del je sestavljen iz vožnje po poligonu. Poligon je sestavljen tako, da se je možno preizkusiti v situacijah, ki se lahko zgodijo tudi na cesti. Med samo vožnjo po poligonu ima vsak možnost komuniciranja z inštruktorjem, ki mu bo povedal kaj dela narobe in kako odreagirati v dani situaciji oziroma kako bi lahko izboljšal svojo vožnjo.

Kje se lahko prijavite na obvezno varno vožnjo za motoriste?

Prijaviti se je mogoče na različnih lokacijah, največkrat se ljudje prijavijo na izpitnem centru Vransko ali pa Logatec, saj imajo tam zares kvalitetne in dobre poligone, kjer se človek lahko veliko nauči. Prijave so možne preko spletne strani, elektronskega naslova ali pa preko telefona.