Ste pripravljeni na nepredvidljivo? Zakaj bi morali razmisliti o življenjskem zavarovanju!

Ste pripravljeni na nepredvidljivo? Zakaj bi morali razmisliti o življenjskem zavarovanju!

July 26, 2023 Off By Boris Bukovšek

Življenje je nepredvidljivo in vsi vemo, da nesreča nikoli ne počiva. In čeprav se je o morebitnih slabih dogodkih nekoliko nelagodno pogovarjati, je dobro, da smo na njih vsaj do neke mere pripravljeni. Ali ste se kdaj vprašali, kako bi vaša družina finančno preživela v primeru vaše nenadne smrti?

To vprašanje se morda zdi morbidno in zelo neprijetno, vendar je ključno pri oblikovanju naše finančne prihodnosti ter varnosti najbližjih. 

Življenjsko zavarovanje je nujno orodje, ki za te pomembne finančne vidike poskrbi v času, ko smo najbolj ranljivi. In če vsako leto brez pomisleka sklenemo zavarovanje avta, zakaj ne bi zavarovali tudi sebe?

Razumevanje življenjskega zavarovanja

Družinski člani so lahko po smrti ljubljene osebe obremenjeni s finančnimi težavami, kot so hipoteka, pogrebni stroški in dolgovi. V tem primeru življenjsko zavarovanje svojcem te stroške pomaga pokriti in jim zagotoviti finančno stabilnost v tako občutljivem času. 

Življenjsko zavarovanje je pogodba med zavarovalnico in zavarovancem, ki vključuje plačilo rednih premij zavarovalnici

V zameno se zavarovalnica zaveže, da bo ob morebitni smrti zavarovanca izplačala dogovorjeni znesek denarja njegovim prejemnikom. 

prednosti-zivljenskega-zavarovanja

Poleg tega se lahko koristi tudi kot dolgoročno varčevalno orodje, ki nudi enkratno izplačilo ali redni dohodek ob upokojitvi, kritje za kritične bolezni ali invalidnost, kar nudi dodatno finančno zaščito.

Vrste življenjskih zavarovanj

  • Zavarovanje za primer doživetja

Življenjsko zavarovanje za primer doživetja je vrsta zavarovanja, kjer zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto in potencialne dobičke samo, če zavarovana oseba preživi dogovorjeno obdobje. 

Če zavarovana oseba umre med trajanjem zavarovanja, zavarovalnica nima nadaljnjih obveznosti. 

To zavarovanje je idealno za samske posameznike ali tiste, ki nimajo nikogar, komur bi v primeru smrti zapustili svoj denar. 

Investicija v to vrsto zavarovanja posameznikom zagotavlja, da bo njihov denar varno naložen in da bodo ob koncu zavarovalnega obdobja prejeli izplačilo.

  • Zavarovanje za primer smrti

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je vrsta zavarovanja, kjer zavarovalnica ob smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto

Izplačilo se opravi ne glede na to, ali je smrt posledica naravnih vzrokov ali nezgode. 

zivljensko-zavarovanje-za-primer-smrti

To zavarovanje je idealno za osebe, ki želijo svoji družini zagotoviti finančno varnost v primeru njihove smrti. 

  • Zavarovanje za primer smrti in doživetja

Zavarovalna vsota se pri tej kombinirani vrsti zavarovanja izplača ob poteku zavarovalne dobe skupaj z morebitnim dobičkom. 

Če zavarovana oseba umre med trajanjem zavarovanja, se izplača zavarovalna vsota za primer smrti z dobičkom. Zavarovalnica sredstva vodi na posebnih računih, ki so ločeni od ostalih zavarovanj, in garantira za izplačilo zavarovalne vsote in morebitnih dobičkov. 

To življenjsko zavarovanje je primerno za posameznike, ki želijo zagotoviti finančno varnost za svoje bližnje v primeru njihove smrti, ne da bi prevzeli naložbeno tveganje

Minimalna višina donosa je že vnaprej določena, zato se za to zavarovanje običajno odločajo tisti, ki prednost dajejo varnosti in ne donosom. 

  • Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je kombinacija zavarovanja za primer smrti in varčevanja, pri čemer so sredstva naložena v investicijske sklade, ki so izbrani s strani zavarovalnice ali zavarovanca. 

Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje in samostojno odloča, v kateri sklad se bodo sredstva naložila ter kako se bo premija razdelila. 

Čeprav je višina zavarovalne vsote zagotovljena, so naložbe podvržene tržnim nihanjem. 

To zavarovanje je primerno za tiste, ki so pripravljeni sprejeti naložbeno tveganje in imajo dolgoročne naložbene cilje.

  • Terminska zavarovanja 

Terminska zavarovanja so zavarovanja, ki se sklenejo za specifično obdobje, po katerem se izplača vnaprej dogovorjena zavarovalna vsota, ne glede na to, ali je zavarovana oseba živa ali ne. 

Ta vrsta življenjskega zavarovanja je primerna za posameznike, ki potrebujejo dodatna finančna sredstva za določeno obdobje, kot na primer za izobraževanje otrok ali pokojnino. 

Poleg tega se lahko k osnovnemu življenjskemu zavarovanju dodajo tudi različna dodatna zavarovanja, ki so prilagojena potrebam posameznika v različnih življenjskih obdobjih. 

Ta dodatna zavarovanja lahko vključujejo dodatno nezgodno zavarovanje, zavarovanje za kritične bolezni, zavarovanje za primer brezposelnosti ali nezgodno zavarovanje za otroke.

Tako kot pri zavarovanju avta, pa se tudi pri življenjskem zavarovanju priporoča, da se pred sklenitvijo posvetujete s strokovnjakom, ki vam bo pomagal pri izbiri zavarovanja, ki najbolje ustreza vašim potrebam ter finančnim zmožnostim.

Kdaj naj življenjsko zavarovanje postane ključna sestavina vašega finančnega načrta?

Življenjsko zavarovanje je pomembno v številnih življenjskih fazah in okoliščinah:

  • Ob rojstvu otrok

Starševstvo s sabo prinese tudi dodatno finančno skrb, saj postane prihodnost otrok ključnega pomena. Življenjsko zavarovanje zagotavlja, da bodo vaši otroci finančno preskrbljeni tudi v primeru vaše nenadne smrti.

  • Ob nakupu hiše ali stanovanja

Lastništvo doma je velika finančna odgovornost. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja lahko poskrbite, da družinski člani lahko v vašem domu živijo brez finančnih skrbi, če se vam morebiti kaj pripeti. 

  • Ob zagonu lastnega podjetja

Življenjsko zavarovanje lahko deluje tudi kot varovalka za vaše podjetje. Sredstva, ki jih zagotavlja, lahko pomagajo pokriti dolgove in stroške poslovanja, omogočijo nadaljnjo rast podjetja ali celo zagotovijo prehod lastništva.

kdaj-skleniti-zivljensko-zavarovanje

Življenjsko zavarovanje torej ni le pogodba med posameznikom in zavarovalnico; je zaveza, ki v primeru smrti zavarovanca njegovim najbližjim zagotovi finančno zaščito.

V resnici je nekakšno darilo ljubezni, ki se odraža skozi finančno varnost, ki jo zavarovanje zagotavlja družini v času globoke žalosti ter negotovosti. In ne glede na to, ali razmišljate o življenjskem zavarovanju, zavarovanju avta ali katerem koli drugem zavarovanju, pa ob pomoči strokovnjaka skrbno preučite vse možnosti, premije, ugled zavarovalnic, fleksibilnost zavarovanja in znesek kritja. Le tako bo vaše zavarovanje predstavljalo varno naložbo v nepredvidljivo prihodnost.