Za delitev finančne odgovornosti je dokapitalizacija podjetja najboljša rešitev

Za delitev finančne odgovornosti je dokapitalizacija podjetja najboljša rešitev

May 1, 2021 Off By Boris Bukovšek

Kadar se določeno podjetje znajde v težavah, lahko poišče pomoč pri drugemu podjetju ali poslovnežu, ki s svojim finančnim vložkom postane solastnik podjetja. Takšna dokapitalizacija podjetja pomeni delitev finančne odgovornosti in je pametna poteza za vsa tista podjetja, ki potrebujejo strateško in finančno podporo.

Kolikšen delež podjetja bo lastnik prodal svojemu investitorju, je odvisno od njega – lahko gre za manjšinski delež (manj kot 50 %) ali pa večinski delež. Poleg denarja dobi podjetje tudi druge dodane vrednosti, kot so na primer dodatno znanje, izkušnje in socialna mreža. Ti so prav tako pomembni elementi uspešnega poslovanja in jih ne smemo zanemariti.

Kako poteka dokapitalizacija podjetja?

Če se odločite za dokapitalizacijo svojega podjetja, morate najprej poiskati ustreznega strateškega in finančnega investitorja. Če imate registrirano družbo z omejeno odgovornostjo, se postopek lahko izvede z nominalnim ali efektivnim povečanjem osnovnega kapitala.

Pri efektivnem povečanju investitor zagotovi svež kapital s stvarnimi in denarnimi vložki, s čimer se dejansko poveča premoženje družbe. Pri nominalnem povečanju pa se sredstva le razporedijo in se dejansko premoženje družbene ne poveča.

Prednosti dokapitalizacije

S tem, ko se podjetje odloči za dokapitalizacijo, si zagotovi optimalno kapitalsko strukturo in pridobi finančna sredstva za nadaljnje poslovanje. To pa ni edina prednost, ki jo ima dokapitalizacija, saj podjetje ohrani tudi svoj položaj na trgu, hkrati pa se mu poveča konkurenčnost in moč. S tem, ko se podjetju priključi nov investitor in sveža moč, se tudi bistveno povečajo možnosti za nadaljnjo rast in razvoj podjetja, s čimer se širijo nadaljnje razvojne možnosti.

Seveda pa boste vseh prednosti dokapitalizacije deležni le, če bo celoten postopek izpeljan pravilno. V mnogih primerih si podjetja poiščejo pomoč strokovnjakov, ki pomagajo pri iskanju strateških partnerjev, pripravi dokumentacije, sodelujejo pri pogajanjih, usmerjanju pri vpisu pravnih postopkov in vas vodjo skozi celoten postopek.