Stran se oddaja v najem

V podjetju ZUM se ukvarjamo z digitalnim marketingom. Vsaka storitev ali poklic ima pri nas le en spletni kotiček, ki ga lahko najame ena oseba ali eno podjetje. Z najemom te strani boste tako izboljšali vidljivost vašega podjetja, dejavnosti ali izdelka, ki ga nudite, saj je trenutno ta spletna stran že optimizirana za spletne iskalnike kot je Google. Najemnik te strani bo tako imel prednost pri pridobivanju novih strank in razširitvi svojega podjetja, saj bo konstantno prejemal obiskovalce, ki v Sloveniji trenutno iščejo te storitve.

Računovodja

Kdo je računovodja?
Računovodstvo je eden od glavnih igralcev v vsakem poslu ne glede na to, ali dela za veliko korporacijo ali majhno podjetje. Računovodja spremlja in beleži pretok denarja skozi podjetja ali organizacije.

Odgovornost računovodje je, da preveri pravilnost vseh transakcij denarja in se prepriča, da so vse te transakcije zakonite. Poleg tega morajo spremljati trenutne smernice na področju računovodstva. Lahko se zgodi, da računovodja dela za podjetje na podlagi pogodbe, v skladu s katero vodi knjige ali vsako leto naredi davčne napovedi. Prav tako se lahko odločijo za delo za posameznike, katerim pomagajo pri njihovih finančnih odločitvah, davčnih napovedih ali drugih vprašanjih, povezanih z denarjem.

Kaj računovodja dela?

Z uporabo številk in računovodskih izkazov ter svojega znanja matematike, računovodstva, prava in financ računovodja opisuje zdravje podjetja, organizacije ali posameznika. Analizira dobičke in izgube, ki zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo investitorji in lastniki podjetij, da bi ocenili, kako bo podjetje poslovalo čez čas. Te informacije so podlaga za poročilo družbi in vložitev pravnih poročil. Sledeče so nekatere od nalog, ki jih ima računovodja:

– Določa izplačane plače; vzdržuje podatke o izplačanih plačah; pripravlja in obdeluje mesečne plačilne liste

– Komunicira z notranjimi in zunanjimi revizorji pri dopolnitvi revizije

– Naredi obračun računov in računovodskih usmeritev za osebje, prodajalce in stranke

– Pripravi in pregleda proračun, prihodke, odhodke, vnose plače, račune in druge računovodske dokumente

– Analizira in pregleda proračune in izdatke za lokalno, državno, zvezno in zasebno financiranje, pregleda pogodbe in nepovratna sredstva

– Pripravi izkaze uspeha in mesečno poročilo o izdatkih gospodarske družbe oz. organizacije

– Analizira trende prihodkov in izdatkov ter glede na to priporoči ustrezno proračunsko raven, poleg tega tudi zagotovlja nadzor nad izdatki

– Zbere in analizira finančne podatke za pripravo računov, kot so splošne glavne knjige in dokumenti o poslovnih transakcijah

– Nadzoruje vnos in obdelavo finančnih podatkov in poročil za avtomatizirane finančne sisteme družb

– Reši računovodske razlike

– Vzpostavi, vzdržuje in usklajuje izvajanje računovodstva in računovodskih postopkov nadzora

– Priporoča, razvija in vzdržuje baze finančnih podatkov, sisteme za računalniško programsko opremo in  zbirke osebnih podatkov.

 

Vrste računovodstev:

Javno računovodstvo

To bi bil računovodski servis za širšo javnost, za katerega se šteje, da je bolj profesionalno kot zasebno računovodstvo. Potrjene in certificirane javne računovodje lahko zagotavljajo javne računovodske storitve.

Zasebno računovodstvo

Gre za obračunavanje, ki je omejeno le na eno podjetje, v katerem računovodja prejme plačo na osnovi delodajalcev in zaposlenih. Ta izraz se uporablja tudi, če je delodajalec del javne družbe.

BDP računovodstvo

Namesto pojma običajnega poslovnega subjekta BDP računovodstvo uporablja gospodarski ali družbeni koncept pri vzpostavljanju računovodstva. Ta vrsta računovodstva je odgovorna za zagotavljanje letne javne ocene kupne moči države. BDP (bruto družbeni proizvod) se nanaša na celotno tržno vrednost vseh proizvodov in storitev, ki jih v državi naredijo oz. opravijo običajno v enem koledarskem letu.

Fiduciarno računovodstvo

To vrsto računovodstva opravlja skrbnik, izvršitelj, pooblaščenec ali kdorkoli drug v položaju zaupanja. Naloga računovodje je, da vodi evidenco in pripravlja poročila, katerih odobritev je lahko tudi v pristojnosti sodišča. Fiduciarni računovodja bo nadzoroval vse premoženje, ki je predmet zapuščine (pri dedovanju) ali sklada.

Sklad ali vladno računovodstvo

Te vrste računovodja bo delal za neprofitne organizacije, podružnice ali enote na katerikoli ravni države. Enako kot pri običajnem računovodstvu se uporablja sistem dvojnega vstopa za obračunavanje v revijah in knjigah. Lahko se uporabljajo storitve zasebnih ali javnih računovodij kot pri vsakem poslovnem subjektu. Za nadzor se uporabljajo obračunavanje in posebna sredstva, saj motiva dobička ni mogoče uporabiti kot merila učinkovitosti.

Forenzično računovodstvo

Forenzično računovodstvo je posebnost prakse s področja računovodstva, ki opisuje posle, ki izhajajo iz dejanskih ali pričakovanih sporov ali pravdnih postopkov. “Forenzična” pomeni “primerna za uporabo v dokaznem postopku na sodišču.” To je potencialni rezultat in standard, ki je na splošno vodilo forenzičnim računovodjem pri delu. Forenzični računovodje, imenovani tudi forenzični revizorji ali preiskovalni revizorji, pogosto priskrbijo strokovne dokaze za morebitno sojenje. V vseh večjih računovodskih podjetij, pa tudi v mnogih srednje velikih in butičnih podjetjih, imajo strokovne forenzične računovodske službe. Znotraj teh skupin lahko pride do dodatne specializacije: nekateri forenzični računovodje so lahko npr. specializirani samo za zavarovanje terjatev, terjatve za telesne poškodbe, goljufije, gradbeništvo ali za revizijo licenc.

Investicijsko ali naložbeno računovodstvo

Investicijsko računovodstvo, naložbeno računovodstvo ali računovodstvo vrednostnih papirjev – vsi sinonimi opisujejo postopek obračunavanja za naložbeni portfelj, kot so vrednostni papirji, blago ali nepremičnine, ki so se vložile v investicijski sklad, npr. vzajemni sklad ali hedge sklad.

 

Kakšno je delovno mesto računovodje?

Ni tipičnega delovnega mesta za računovodjo v smislu, da bi bile za posamezen posel potrebne storitve  enega samega računovodje oz. da bi družba uporabljala storitve enega samega računovodje. Večja družba ima običajno računovodski oddelek, ki zaposluje veliko računovodij in ima hierarhično strukturo. Lahko pa je v poslovalnici le en računovodja, ki poroča nadzorniku na regionalni ali nacionalni sedež.

Kako težko je postati računovodja?

Strokovni naziv “računovodja” je namenjen računovodskim strokovnjakom v številnih državah po svetu. Enakovreden naziv zapriseženi označbi “računovodje” je v Združenih državah Amerike pooblaščeni “javni revizor”. Pridobivanje potrebnega znanja in razvijanje veščin, ki so potrebne, da bi lahko bili uspešen računovodja, je lahko težko, podrobno in zahtevno. Da bi obvladovali vse obveznosti v zvezi s študijem, obštudijskimi dejavnostmi, delom in drugimi aktivnostmi, je zelo pomembno, da se osredotočate na prednostne naloge in se organizirate. Delodajalci cenijo izobrazbo oz. znanje in delovne izkušnje, ki jih imate, in to jim bo dalo zaupanje, da boste k družbi doprinesli to, kar je potrebno za delovno mesto računovodje.

Ali se je vredno odločiti za študij računovodstva?

Računovodstvo kot kariera je lahko zelo zanimivo, če vam je všeč analitično delo. Če je vaš cilj imeti stalno kariero z varnostjo zaposlitve in kjer boste lahko dragoceno sredstvo za poslovanje nekoga drugega, je računovodstvo dobra izbira. Možnosti za zaposlitev je veliko, saj obstaja močno povpraševanje po računovodskih veščinah. Tudi plača je lahko precej visoka. Če ste se identificirali s temi trditvami, potem je odgovor na vprašanje, ali je vredno študirati računovodstvo, pritrdilen. Toda če vam je ljubše, da ste na prvi bojni črti, sprejemate odločitve na vodilnih mestih ali ustvarjate nekaj svežega, boste morda želeli premisliti o kakšni drugi karieri.

Je računovodstvo umetnost ali znanost?

Računovodstvo se lahko obravnava tudi kot umetnost, saj zahteva ustvarjalno presojo in znanje. Za dobro opravljanje računovodske funkcije sta potrebna disciplina in usposabljanje. Računovodstvo se lahko šteje tudi kot znanost, saj je jedro te discipline teorija. Slednja pa je sestavljena iz pravil in načel, ki se nenehno spreminjajo in izboljšujejo, zato se šteje, da računovodstvo ni ekzaktna znanost. Ameriški inštitut pooblaščenih javnih računovodij (AICPA) opredeljuje računovodstvo takole: “Umetnost analize  in razvrščanja, ki se ukvarja z denarjem, s transakcijami in z dogodki, ki so vsaj deloma finančne narave, poleg tega pa še s tolmačenjem njihovih rezultatov”.

Kakšna je razlika med računovodjo in revizorjem?

Tako računovodja kot revizor sta odgovorna za računovodske procese podjetja, vendar obstajajo med obema poklicema nekatere razlike. Revizor je odgovoren za pregled dela računovodje četrtletno ali letno. Za revizijo se pogosto najame zunanje podjetje. Računovodja je po drugi strani pa ponavadi zaposlen v podjetju, v katerem dela na dnevni osnovi (in ne le npr. vsakih pol leta). Računovodja bo izdelal računovodske izkaze za družbo, revizor pa jih bo pregledal, da bi se prepričal, ali so točni, in v nasprotnem primeru ustrezno ukrepal.

 

Pomembno tudi za revizorja

Nekaj dobrih nasvetov za študente računovodstva?

Pomembno je, da redno obiskujete predavanja, naredite domače naloge, ohranjate zadovoljivo povprečje ocen in če se le da, tudi delate na področju računovodstva ob študiju. Ena izmed najpomembnejših lastnosti računovodje je odgovornost, saj njegovo delo zadeva občutljivo področje financ določene družbe oz. organizacije. Študent računovodstva mora biti motiviran in samodiscipliniran.

Močno znanje matematike, izračuni, analiza podatkov, preglednice, splošne aplikacije, evidence, davek od dohodka, stroškovno računovodstvo, preprečevanje goljufij, revizije… vse to so področja, ki jih mora računovodja obvladati. Če se vam to ne zdi zanimivo, potem računovodska stroka ni za vas. Vprašajte se, če bi se počutili dobro, če bi preživeli od petdeset do sedemdeset ur na teden pri pregledovanju podatkov in izračunu številk.

Če si prizadevate, da bi pristali na vodilnih položajih kot CEO ali partner v podjetju, bo bistvenega pomena za vaš uspeh, da že zgodaj razvijete medosebne in močne mreže poznanstev.

 

Kako je biti računovodja?

Če pomislite na računovodjo, ste si morda zamislili nekoga, ki je videti, kot da zanj ne obstaja nič drugega, kot da cel dan premleva številke, njegova roka pa je videti zamegljena, ker tako hitro uporablja kalkulator. Ta slika je nedvomno stvar preteklosti. Danes je računovodstvo bolj timsko delo in današnji računovodja je kariero najverjetneje začel kot mlad član skupine. Morda ste odgovorni za pripravo računovodskih izkazov družb, revidiranje računovodskih izkazov neke stranke ali pa morda preživite delovni čas ena na ena s strankami in jim pomagate s svojimi edinstvenimi računovodskimi nasveti. Biti računovodja v današnjem svetu pomeni imeti sposobnost za sodelovanje in komunikacijo z drugimi ljudmi, pa tudi spretnosti za reševanje problemov. Naloge, ki spadajo v delovno področje računovodje, so veliko bolj raznolike, kot si mnogi ljudje mislijo.

 

Kakšna je razlika med aktuarjem in računovodjo?

Aktuarji in računovodje delajo z istimi vrstami podatkov (finančnimi podatki) in tako ustvarjajo statistiko. Vendar vsak od njiju opravlja različne poslovne funkcije, ki imajo različen namen.

Večina aktuarjev je zaposlenih v zavarovalništvu, kjer se ukvarjajo predvsem s tveganjem. Njihove naloge obsegajo ugotavljanje statistične verjetnosti prihodnjega dogodka (kot so nesreče ali naravne nesreče) in svetovanje upravljavcem o tem, kako zmanjšati vse možne finančne posledice neželenih učinkov. Prav tako svetujejo zavarovalnicam, koliko zaračunati za premije strankam za zavarovanje.

Računovodje delajo s posamezniki ali z organizacijami. Ukvarjajo se z denarnimi transakcijami in beležijo finančne informacije. Njihove naloge lahko vključujejo tudi finančno analiziranje in poročanje, pripravo davčne napovedi, revidiranje računovodskih izkazov ali svetovanje pri različnih finančnih zadevah. Obseg njihovih nalog je običajno širši kot pri aktuarjih.

Kakšno vlogo ima računovodja pri poslovanju?

Računovodja opravlja finančne naloge, povezane z zbiranjem, natančnostjo, analizo in predstavitvijo poslovanja organizacije ali finančnega poslovanja družbe. Računovodja ima navadno različne upravne vloge v okviru poslovanja podjetja. V manjšem podjetju je lahko vloga računovodje sestavljena predvsem iz zbiranja finančnih podatkov, vnosov in priprave poročila. Srednja in velika podjetja pa lahko uporabijo računovodjo kot svetovalca in finančnega tolmača, kateremu lahko predložijo finančne podatke družbe za ljudi znotraj in zunaj podjetja. Na splošno se lahko računovodje ukvarjajo tudi s tretjimi strankami, kot so prodajalci, kupci in finančne institucije.

Upravljanje finančnih podatkov

Računovodska struktura podjetja je bistvena komponenta poslovanja. Ena od glavnih vlog računovodje običajno vključuje zbiranje in vzdrževanje finančnih podatkov, ki se nanašajo na družbo ali podjetje. Računovodja zagotavlja, da se finančne evidence vzdržujejo v skladu z zakonitimi in veljavnimi postopki in politikami na ravni podjetij. Finančne podatke za vsako organizacijo je treba hraniti v neokrnjenem sistemu, kar je ključni element pri uporabi, delovanju in upravljanju vseh poslovnih izkazov. Upravljanje finančnih podatkov organizacije lahko vključuje tudi bolj zapletene naloge, kot so razvijanje, izvajanje in vzdrževanje baze finančnih podatkov in vzpostavitev ter spremljanje postopkov nadzora.

Analiza in svetovanje

Kot analitiki lahko računovodje opravljajo določene vrste analiz s pomočjo finančnih podatkov, ki se uporabljajo kot pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev. Pri odločitvi, katere vrste ukrepov naj odredi, (npr. plačevanje računov za izplačane plače), računovodja obravnava številne zapletene finančne podatke na dnevni osnovi. Svetovanje o poslovanju lahko vključuje vprašanja o npr. trendih prihodkov in odhodkov, finančnih obveznostih in pričakovanih prihodkih. Računovodja analizira tudi finančne podatke za reševanje določenih razlik in nepravilnosti, ki se lahko pojavijo. Priporočila lahko vključujejo tudi razvoj učinkovitih sredstev in postopkov, hkrati pa zagotavljajo strateška priporočila za posamezne finančne težave ali situacije.

Priprava računovodskega poročila

Računovodje običajno pripravljajo računovodske izkaze, ki lahko vključujejo mesečne in letne računovodske izkaze, ki temeljijo na zbranih in analiziranih finančnih podatkih. Pripravljena poročila se lahko uporabljajo v povezavi z nenehno podporo in upravljanjem napovedi proračunskih dejavnosti. Finančna poročila se lahko uporabljajo tudi s strani finančnega direktorja ali uradnika za razvoj, izvajanje in delovanje finančne programske opreme in sistemov, kot so Hyperion, Excel in CODA.

Skladnost

Računovodja je odgovoren za to, da niso prekoračeni roki za računovodsko poročanje. Četrtletna, polletna in letna poročila imajo posebne roke in tudi določene davčne posledice. Za spremljanje in odgovore na vprašanja, povezana z davčnimi obveznostmi, je prav tako odgovoren računovodja. Računovodja običajno tudi koordinira postopek revizije in pomoči pri pripravi finančnih podatkov.

Partnerstvo z zunanjimi sodelavci

Pogosto morajo računovodje delati s finančnimi strokovnjaki iz štirih glavnih področij industrije: javnostjo, upravo, notranjo revizijo in vodstvom računovodstva. Računovodje lahko zagotovijo storitve javnega računovodje, ki deluje kot svetovalec, revizor in strokovnjak za davčne storitve. Korporacije, neprofitne organizacije, organizacije in vodstva uporabljajo računovodje za zbiranje in analiziranje finančnih informacij o podjetjih, v katerih so zaposleni. Ponavadi svetujejo vodstvenim delavcem, upnikom, delničarjem, regulativnim agencijam in davčnemu osebju. Računovodje lahko delajo tudi kot državni uradniki, ki preučujejo in vzdržujejo računovodske evidence o zasebnih podjetjih, v katerih je računovodja zaposlen (v povezavi z davčnimi in državnimi predpisi).

 

Dan v življenju javnega računovodje

Ni tipičnega dneva v življenju javnega računovodje. Če ste v tem poklicu, je vaš delavnik odvisen od velikosti podjetja, tega, kako daleč ste s svojo kariero, v katerih vidikih računovodstva ste specializirani in od tega, ali je davčna sezona. V tem članku si bomo ogledali karierno pot dveh izkušenih računovodij, da boste dobili idejo o tem, ali bi želeli nadaljevati kariero kot javni računovodja.

Amy Zhang, CPA

Amy Zhang je ustanoviteljica hedge skladov in računovodskega podjetja Affinity v San Franciscu. Zhang ima tako univerzitetno diplomo kot magisterij iz računovodstva. Pred tem je 10 let delala kot nadzornik in računovodja za dve podjetji, za Pricewaterhouse Coopers in za regionalni računovodski standardi. “Za dosego mojih sanj, da gredo tudi računovodski strokovnjaki v alternativni investicijski prostor, sem zgradila svojo poklicno pot od dela v drugem podjetju do ustanovitve svojega,” pravi.

 

Glede na to, da je lastnica podjetja, so Zhangine izkušnje kot javni računovodja povsem drugačne od izkušenj javnega revizorja, zaposlenega v podjetju. Njene delovne naloge se razlikujejo glede na čas v mesecu in letni čas.

V prvem tednu vsakega meseca Zhangova preživi 90% svojega časa z delom za njene stranke v hedge skladih. Te dejavnosti vključujejo prenos mesečnih bančnih in posredniških izjav, pregled kapitalskih transakcij, izračun provizij za upravljanje ali uspešnost in izvajanje uskladitve čiste vrednosti sredstev. Ko svojim strankam odobri ta osnutek računovodskih evidenc, jim pošlje uradne končne kopije skupaj z računom.

V zadnjih treh tednih v mesecu se obremenitev Zhangove bistveno spreminja. Njena prva naloga zjutraj je, da preveri e-pošto od strank ali od ponudnikov storitev, ki delajo s svojimi strankami. Nato posveti eno do dve uri tehničnemu usposabljanju, ki je sestavljeno iz branja industrijskih novic. Zanimive novice deli s svojimi sledilci preko svojih poslovnih računov na socialnih medijih. Poleg tega se stalno udeležuje različnih dogodkov, namenjenih izobraževanju s področja računovodstva.

Zhang običajno namenja še dve do štiri ure njenega dneva za trženje in za odnose z javnostmi. Udeležuje se seminarjev in konferenc na temo hedge skladov vsaj enkrat na teden (zaradi možnih novih priložnosti) in se srečuje z obstoječimi strankami na kavi vsaj enkrat na mesec. Govori tudi na industrijskih konferencah v Las Vegasu.

Mesečno se Zhangova udeležuje sej odbora društva CPA v San Franciscu v Kaliforniji, vsak drugi mesec pa gosti forum finančnih podjetnikov v finančnem okrožju mesta. Te prostovoljne dejavnosti ji pomagajo ostati v stiku s svojimi računovodskimi vrstniki, saj bi bilo to sicer ob vseh obveznostih, ki jih ima, izjemno težko. Te priložnosti ponujajo tudi možnost, da s kolegi podjetniki razpravlja o operativnih strategijah, razvoju podjetništva in s tem povezanimi vprašanji.

Čeprav Zhangova dela redno med tednom, dela tudi čez vikende, za kar pravi, da je to kot lastnica podjetja sama izbrala. V 24 urah se odzove na vse zahteve strank za svetovanje ali pomoč. “Večina mojih strank je menedžerjev skladov, in želim, da bi jim lahko nekako olajšala življenje,” pravi.

Kljub delovnim vikendom Zhangova pravi, da skuša imeti uravnoteženo delo in zasebno življenje. To ji omogoča dejstvo, da lahko dela od kjerkoli, dokler ima svoj prenosni računalnik, telefonske storitve in dostop do interneta. Nekoč je preživela mesec v tujini in kljub družinskim dogodkom še naprej delala za svoje stranke – včasih pač ne gre drugače in je treba žrtvovati tudi zasebno življenje za kariero.

Davčna sezona je druga zgodba. V tem divjem času Zhangova dela od 10 do 12 ur na dan med tednom in še pet ur ali več čez vikend. 90% svojega časa preživi na revizijskih in davčnih projektih, kjer so njene dnevne naloge sestavljene iz zbiranja podatkov, ki so pomembni za revizijske in davčne postopke, ter iz priprave finančnih in revizijskih poročil. Upravne zadeve, kot so načrtovanje in obračunavanje, terjajo dodaten čas.

Zhangova pravi, da si računovodsko osebje običajno lahko vzame dolge počitnice po davčni sezoni, še posebej, če so računovodje namesto, da bi uživali v prostem času, delali nadure. Pravi, da računovodja lahko še vedno dela na revizijskih ali davčnih projektih v preostalem delu leta, vendar pa eno tretjino svojega časa lahko preživi pri obiskovanju treningov in konference, zaposlitvi na univerzah in v pisarnah, ki opravljajo notranje ocene kakovosti ter pri sodelovanju pri marketinških aktivnostih. Različna podjetja imajo različne prakse in prednostne naloge. Vaš delovnik bo odvisen od tega, ali ste zaposleni, odgovorna oseba, upravljavec ali partner podjetja, pravi Zhangova.

Zhangovi delo omogoča, da dela z različnimi strankami in skupinami, kot so revizorji, davčni pripravljavci, odvetniki in glavni borzni posredniki. Kljub temu pa ostaja osredotočena na en ključni sklop veščin, na računovodstvo. “Ljubim svoje življenje kot javni računovodja,” pravi Zhangova.

 

Richard A. Melancon, CPA

Richard Melancon vodi svoje računovodsko podjetje v Metairie v ZDA. Računovodja je od leta 1985, svoje podjetje pa je ustanovil leta 1989. Njegovo podjetje nudi pomoč malim in srednje velikim podjetjem, da rastejo in se uveljavijo na trgu. Pomagal je tudi ustanoviti podjetja s poslovnimi načrti, kreditnimi zahtevki in financiranjem tveganega kapitala. Skupaj s poslovnim davčninm načrtovanjem, finančnim načrtovanjem in dohodkom za davčno pripravo njegovo podjetje ponuja poslovno usposabljanje, svetovalne storitve in ocene računalniške varnosti. Prav tako uči, govori o osebnem upravljanju denarja (osebne finance) in je poklicni član nacionalnega združenja računovodij. Pridobil je univerzitetno izobrazbo na področju upravljanja in računovodstva in ima MBA.

Melancon običajno dela od 9. zjutraj do 5. popoldne od ponedeljka do petka, razen v davčni sezoni, ko dela tudi ob sobotah. Ampak kot lastnik podjetja in nekdo, ki je dosegel velike uspehe na svojem področju, pravi, da je vsak dan drugačen.

“Večina ljudi misli, da računovodje vsak dan v pisarni opravljajo enake dejavnosti,” pravi. “To lahko velja tako za vstopne kot višje položaje.” Vaja dela mojstra: gradi izkušnje, znanje in učinkovitost pri novih zaposlenih, pravi. Toda ko enkrat zaposleni postane izkušen, njegove vsakdanje spretnosti postajajo vse bolj raznolike, saj razvija razne spretnosti za zadovoljitev potreb svojih strank.

Strokovni delavci, ki razvijejo močan poudarek na davčnem načrtovanju, bodo postali prvi vir za stranke z davčnimi izzivi, pravi Melancon. “Drugi računovodje v industriji bodo delali na področju poslovnega svetovanja, preiskave goljufij, podpore za reševanje sporov ali finančne revizije. Znotraj vsake izmed teh področij bo dnevne aktivnosti najprej narekoval sistem v veljavi v tistem podjetju, nato pa telefonski klici, prejeti vsak dan od strank, “pravi.

Dnevne aktivnosti Melancona vključujejo odgovore na številne telefonske klice strank, prodajalcev, prospektov, vrstnikov in drugih ljudi v skupnosti. Vedno si vzame čas za te klice, ker bodisi neposredno povzročijo večji obseg dela bodisi vodijo k večji vključenosti v skupnost, ki lahko privede do bolje plačanega dela v prihodnje. Prav tako poskuša dohajati svojo e-pošto, vsak dan namreč prejme več kot 100 sporočil. Poleg tega se Melancon včasih za nekaj dni udeleži seje ene od zunanjih organizacij, npr. lokalne obrtne zbornice, trgovinske organizacije ali neprofitne organizacije skupnosti.

Enkrat na teden obdeluje plačilne liste, enkrat na mesec obračuna plače in pripravlja prodajo davčne napovedi. Kadar stranke predložijo finančne dokumente svojega podjetja, opravi knjigovodske storitve zanje v dveh dneh po prejemu.

“Računovodja ne bo postal strokovnjak na vseh področjih, tako kot se zdravnik ne ukvarja z vsemi področji medicine, ampak bo razvil edinstveno prakso na trgu,” pravi Melancon. Podjetje lahko ponudi vrsto spretnosti v številnih panogah z dodajanjem partnerjev z različnih strokovnih področij in vsako podjetje bo edinstveno zaradi svoje sposobnosti, velikosti, lokacije in ciljnega trga, pravi.

“Za tiste, ki razmišljajo o karieri v javnem računovodstvu, sem trdno prepričan, da je to panoga, ki ponuja priložnosti za skoraj vsako področje interesa, ki ga morda imate. Obstajajo strokovnjaki v kateri koli industriji, s katerimi lahko sodelujete,” pravi Melancon. Ne smemo domnevati, da je računovodstvo omejeno na dodajanje številk in pripravo davčne napovedi, je še dodal. “Od računovodij se pogosto zahteva, da opravljajo storitve, ki niso neposredno povezane z računovodstvom.” To vključuje preverjanje rezultatov raziskav, ki potrjujejo standarde kakovosti izdelka, dokazovanje zgodovinske skladnosti poročil in ocenjevanje računalniških varnostnih tveganj. “Vsak posel je edinstven in lahko zahteva različne postopke, poklic pa omogoča standardno okolje in pristop k zagotavljanju kakovosti končnega izdelka,” pravi.

Zaključek

Kot veliko finančnih karier tudi kariera računovodje ponuja številne možnosti za vrsto panog in podjetij, v katerih računovodje lahko delajo. “Ni drugega poklica ali obrti, ki bi bil tako prilagodljiv in strukturiran kot javni računovodja,” pravi Melancon. Javno računovodstvo pa običajno pomeni dolge ure dela med davčno sezono, vendar pa to pomeni tudi večjo svobodo preostanek leta. Ker se lahko vaš delovnik precej razlikuje glede na to, kje delate in za kaj ste specializirani, lahko naredite veliko spremembo tudi brez grajenja nove kariere, če niste zadovoljni s svojo službo javnega računovodje. Nenazadnje pa so lahko računovodje tudi samozaposleni, kar sicer prinaša dodatno odgovornost, vendar tudi dodatne možnosti za še večjo prilagodljivost.
računovodja

Preberi več

Vaš Naslov
Vaša Številka

  URNIK

Ponedeljek: 00:00 – 00:00
Torek: 00:00 – 00:00
Sreda: 00:00 – 00:00
Četrtek: 00:00 – 00:00
Petek: 00:00 – 00:00
Sobota: Zaprto
Nedelje Zaprto