04 53 00 969 [email protected]
Select Page

Odvetnik

Kdo je odvetnik?

Odvetnik je nekdo, ki ima licenco za prakso zakonodaje, in katerega dolžnost je, da podpira zakon, hkrati pa tudi varuje pravice svoje stranke. Nekatere naloge, ki so povezane z odvetništvom, so:  zagotavljanje pravnega svetovanja in zagovornika, raziskovanje in zbiranje informacij ali dokazov, priprava pravnih dokumentov, povezanih z razvezami, izdelava oporok, pogodb in obramba na sodišču.

Natančna terminologija za besedo “odvetnik” se razlikuje. Izrazi odvetnik, svetovalec, barrister ali solicitor so vsi različna imena za odvetnike. Izvor poklica sega v antično Grčijo, ko je govornik govoril v imenu prijateljev ali državljanov na njihovo zahtevo. Kljub temu da je deloval kot pravni svetovalec, v skladu z atenskim pravom govorniku ni bilo treba plačati za njegove storitve. Prvi odvetnik v starem Rimu je okoli l. 204 pred našim štetjem prejel plačilo za svoje storitve, ko je cesar Klavdij legaliziral ta poklic in uvedel prepoved pristojbin.

Kaj odvetnik počne?
Odvetnik ima veliko obveznosti, ki presegajo osnovni sodni postopek. Zbiranje informacij, priprava dokumentov, posredovanje v sporih in svetovanje strankam o njihovih zakonskih pravicah so le nekatere naloge. Veliko je odvisno od tega, za katero področje je odvetnik specializiran.

10 razlogov, zakaj postati odvetnik

Odvetniški poklic je zelo spoštovan, vendar pa je zelo težko postati odvetnik, saj ta proces vzame veliko časa, truda in denarja. Zato je pomembno, da se o poklicu odvetnika naučimo čim več, še preden stopimo na poklicno pot odvetnika. V nadaljevanju vam bomo predstavili 10 razlogov, zakaj postati odvetnik. Tako boste spoznali največje prednosti odvetniškega poklica. Seveda ima vsaka stvar dve plati, zato morate že na začetku vedeti, da obstajajo tudi negativne stvari v tem poklicu.

  1.  Dobre možnosti za zaslužek

Odvetniki so med najvišje plačanimi delavci v pravni industriji in večina odvetnikov zasluži precej več, kot je državno povprečje. Medtem ko je mediana letne plače za vse odvetnike 110.590 $, imajo najboljši odvetniki na svetu milijone dolarjev prihodkov. Imejte v mislih, da je velikost plače odvisna od delodajalca, izkušenj in geografske regije. Za odvetnike na velikih metropolitanskih območjih je na splošno značilno, da zaslužijo najvišje dohodke.

 

  1.  Prestiž

Dolgo časa je bila kariera odvetnika znak prestiža. Impresivna izobrazba, velikodušne plače in pripadnost  elitnemu krogu strokovnjakov je spoštovanja vredno in uteleša definicijo uspeha. Tudi danes odvetniki še vedno uživajo edinstven poklicni status in glamurozno podobo v medijih.

  1.  Priložnost za pomoč drugim

Odvetniki so v edinstvenem položaju, da pomagajo posameznikom, skupinam in organizacijam s svojimi storitvami. Odvetniki v javnem interesu se zavzemajo za pravno dobrobit družbe in pomagajo tistim, ki potrebujejo pravno pomoč, pa si odvetnika sicer ne bi mogli privoščiti. Odvetniki v zasebni praksi pogosto opravljajo pro bono delo za pomoč posameznikom z nizkimi dohodki in slabo izobraženim delom prebivalstva, kot so starejši, žrtve nasilja v družini in otroci.

  1.  Intelektualni izziv

Delo odvetnika je eno izmed najbolj intelektualno zanimivih delovnih mest na svetu. Od zavarovanja poslovne skrivnosti do oblikovanja poskusne strategije za združitev podjetij so odvetniki reševalci problemov, analitiki in inovativni misleci, katerih razum je ključnega pomena za poklicni uspeh.

  1.  Različna področja delovanja

Z razvojem pravne stroke sta se povečali segmentacija industrije in specializacija, kar je privedlo do široke palete pravnih strokovnjakov za različna področja. Odvetniki so lahko specializirani za eno ali več tržnih niš, ki segajo od gospodarskega do delovnega prava in pravdnih postopkov ter še veliko drugih področij. Pravno urejanje razmerij se namreč nanaša na prav vsa področja družbe.

  1.  Delovno okolje

Večina odvetnikov dela v odvetniških družbah, vladi in korporacijah. Odvetniki običajno delajo v navadni pisarni s štirimi stenami, v večjih podjetjih pa uživajo v plišastih pisarnah, imajo veliko podpornega osebja in različnih prednosti, od članstva v telovadnici do sedežev na športnih prireditvah.

  1. Prenosljive spretnosti

Tudi če se ne boste ukvarjali z odvetništvom, vam lahko študij prava odpre vrata za nove priložnosti in služi kot odskočna deska za novo kariero. Spretnosti, ki jih razvijete na pravni fakulteti in kot odvetnik, vam lahko služijo tudi v mnogih drugih karierah, kot so pravno svetovanje, upravljanje, pisanje, posredovanje in akademsko poučevanje. Sposobnosti nastopanja in retorike, iznajdljivost in prilagodljivost pa pridejo prav praktično pri vsakem poklicu, tudi če ni povezan s pravom.

  1.  Globalni vpliv

Kot zagovorniki, miselni voditelji in agenti sprememb so odvetniki v edinstvenem položaju, da vplivajo na  družbene spremembe. Že stoletja so pravniki v središču družbe: pišejo zakone, odločajo na sodiščih in imajo vplivne položaje v vladi. V teh vlogah lahko tudi odvetniki vplivajo na spremembe po vsem svetu.

  1.  Prilagodljivost

Odvetniki so avtonomni in imajo možnost, da sami oblikujejo svoj delovnik, izberejo svoje stranke in območje, na katerem bodo opravljali svoj poklic. To jim omogoča veliko prilagodljivost, če se morajo npr. Ukvarjati z osebnimi zadevami ali če je potrebno preživeti dan v pisarni.

  1.  Druge prednosti

Kariera odvetnika ponuja tudi številne druge prednosti. Npr. nekateri odvetniki potujejo v tujino zaradi arbitraž in poslov. Drugi odvetniki zastopajo in se družijo z voditelji, politiki, športnimi osebnostmi in z drugimi slavnimi. Še ena prednost prakticiranja prava je učenje, kako razmišljati kot odvetnik: študij prava izostri analitične sposobnosti, sklepanje in sposobnosti kritičnega mišljenja, kar vam daje nov pogled na svet.

Če razmišljate o tem, da bi postali odvetnik, vam je teh 10 dejavnikov lahko v razmislek pri vaši odločitvi, preden se vpišete na pravno fakulteto.

Vrste odvetnikov:

Ločitveni odvetnik: osredotoča se na pravne zadeve v zvezi z razvezo in prenehanjem zakonske zveze.

Odvetnik za priseljevanje: svetuje tujcu glede njegovih pravnih pravic in obveznosti v zvezi s priseljevanjem, med drugim pomaga posamezniku pri pridobivanju državljanstva v določeni državi.

Odvetnik za nesreče in poškodbe: ponavadi gre za civilne zadeve, ki se osredotočajo na poškodbe telesa, uma in čustev in nadomestilo za nastalo škodo v nesreči.

Poslovni in korporativni odvetnik: ukvarja se s pogodbami, prodajo komercialnih zapisov, poslovnimi  organizacijami ter premoženjem podjetja.

Odvetnik za družinsko pravo: svetuje pri družinskih vprašanjih, ki se pojavijo v zakonski zvezi in zunajzakonski skupnosti ter v razmerjih med otroki in njihovimi starši, skrbniki itd. (npr. zloraba zakonca, legitimnost nadomestnega materinstva, zloraba in ugrabitev otrok).

Odvetnik za kazensko pravo: zastopa ljudi, ki so obtoženi določenega kaznivega dejanja, pred sodiščem in vlaga pravna sredstva v njihovo korist.

Stečajni odvetnik: osredotoča se na posameznike ali organizacije, ki se soočajo z nezmožnostjo plačila svojih upnikov.  

Odvetnik za zaposlovanje: ureja razmerja med delodajalcem in zaposlenim. To vključuje pogodbe o zaposlitvi, predpise z delovnopravnega področja, zaščito pred diskriminacijo, plače, delovni čas, zdravje in varnost pri delu, pogajanja v zvezi z odpravninami itd.

Kakšno je delovno mesto odvetnika?

Odvetnik lahko dela v odvetniški pisarni, zasebnem podjetju ali celo za državo. Večina odvetnikov dela 50-80 ur na teden vključno z vikendom. Ravnokar zaposleni odvetniki navadno služijo kot uradniki, zadolženi za raziskovanje, zbiranje informacij in pomoč pri pripravi na prihajajoče tožbe.

Kako se odločiti, kateri tip odvetnika želite postati?

Dobro bi bilo, da si zastavite nekaj vprašanj, če želite odgovoriti na to vprašanje:

Kaj vas privlači, da želite postati odvetnik?

Koliko vpliva želite imeti v svetu?

Na katerem področju se sami najbolj vidite?

Kakšen življenjski slog imate?

Kakšne so možnosti za zaposlitev v posamezni pravni panogi?

Kateri so vaši najljubši predmeti na pravni fakulteti?

Večina odvetnikov se odloči za pravo zaradi osebnih razlogov. Npr. če se želite boriti za pravice delavcev, potem je delovno pravo lahko prava pot za vas. Močno prepričanje o pravicah priseljencev? Pomagajte priseljencem kot njihov odvetnik. Okolje? Pravo varstva okolja. Možnosti je ogromno, in če vas pravo vsaj malo zanima, boste zagotovo našli področje, ki vam bo ustrezalo in na katerem boste z veseljem delali.

Kaj naredi dobrega odvetnika?

Veliki odvetniki so vložili veliko časa in truda v razumevanje ljudi, gradnjo odnosov in v sposobnosti vodenja. Imajo odlične komunikacijske spretnosti (tako pisne kot ustne), visoko stopnjo inteligence, odlične analitične sposobnosti in zavidljive govorniške spretnosti. Zanje je značilna visoka stopnja zavzetosti za njihovo delo in za svoje stranke. Zato se trudijo razumeti svoje stranke in na podlagi veljavne zakonodaje ter sodne prakse poiskati najboljše rešitve zanje.

Kakšni so negativni vidiki odvetniškega dela?

Odvetniška kariera je lahko zahtevna in stresna. Najpogostejše pritožbe pravnih strokovnjakov so dolgi delovni dnevi, sodni roki, pritiski za obračun, spreminjanje zakonov, stresno okolje in težavne stranke. Če upoštevamo še poslovne pritiske, nenehno razvijanje pravne tehnologije in dolgotrajno izobraževanje,  je včasih težko razumeti, zakaj bi kdo hotel biti odvetnik.


V nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnih vprašanj, o katerih bi moral razmisliti vsak, ki želi postati odvetnik (pravnik).

Ali ste pripravljeni nameniti vsaj 5 let študiju prava?

Študij prava v Sloveniji traja 4 leta (dodiplomski študij) oz. še eno leto več, če se študent vpiše še na magistrski študij. Če želi postati odvetnik, mora nato še opravljati pripravništvo, narediti pravniški državni izpit ter imeti dovolj izkušenj. Postati odvetnik je torej dolgotrajen proces, ki vam bo pobral veliko časa in energije. Dodaten problem predstavlja dejstvo, da je študij v veliko državah plačljiv, npr. v ZDA, kjer najdemo nekaj najboljših pravnih fakultet na svetu.

Ali ste sposobni javno nastopati?

Da bi bili uspešen odvetnik, morate biti sposobni predstaviti informacije in nastopati pred velikimi skupinami ljudi, vključno s strankami, potencialnimi strankami, poroto, sodniki in arbitri, pričami in sodelavci.

 

Ali so vam všeč besede?

Besede so orodje odvetnika. Odvetniki morajo biti odlični komunikatorji, spretni pri ustnem argumentiranju in pisnem izražanju. Korporativni odvetniki morajo obvladati umetnost pogajanja in biti usposobljeni za pripravo transakcijskih dokumentov, kot so sporazumi, pogodbe, resolucije in drugi pravni instrumenti. Če slovenščina ni bila vaš najljubši predmet ali pa prezirate pisanje, boste morda želeli raziskati druge možnosti za kariero..

Imate analitični um?

Logično razmišljanje in sposobnosti kritičnega mišljenja so bistvenega pomena za prakso prava. Analitične sposobnosti so potrebne v vseh področjih prakse. Če so vam všeč logične uganke, raziskave in kritično razmišljanje, potem lahko uživate v praksi prava.

Ste lahko na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden?

Stranke danes pričakujejo, da so odvetniki dostopni štiriindvajset ur na dan. Pametni telefoni, prenosniki in tablice omogočajo pravnim strokovnjakom, da ostanejo povezani 24/7. Zato se za veliko odvetnikov delo ne konča, ko zapustijo pisarno. Če iščete kariero, pri kateri se delovni dan začne ob 9.00 in konča ob 17.00, potem to za vas ni pravi poklic.

Ste pripravljeni žrtvovati ravnotežje med delom in zasebnim življenjem?

Žalostna resnica je, da veliko uspešnih odvetnikov nima 40-urnega delovnega tedna. Odvetniki pogosto delajo dolge ure, vključno ponoči in ob koncih tedna. Potovanje je precej pogosto, odvetniki morajo obiskati stranke izven mesta in se udeleževati predstavitev, študij, sestankov, konferenc in drugih prireditev v različnih krajih, lahko tudi v tujin. Ti odvetniki pogosto dobijo visoke plače v zameno za porušeno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Če cenite kratek delovni teden in veliko dopusta, kariero odvetnikov najverjetneje ni prava izbira za vas.