Najboljši promocijski učinek ima reklamni pano

Najboljši promocijski učinek ima reklamni pano

December 1, 2021 Off By Boris Bukovšek

Med vsemi promocijskimi sredstvi gotovo najbolj izstopajo tista, ki imajo posebej dober promocijski učinek. Izbiramo sicer različne izdelke glede na to, kakšne učinke želimo doseči – ni nujno, da je vedno prioriteta prav to, da svoja oglasna sporočila prikažemo na velikem in opaznem mestu. A če je prav to naš cilj, bo bržkone prava izbira reklamni pano, ki to nalogo najbolje opravi. Gre za vsestransko promocijsko sredstvo, ki se tudi dejansko pogosto uporablja, saj mnogi interesenti takoj prepoznajo velik potencial.

Imamo seveda tudi alternative, ki so lahko prav tako atraktivne, nenazadnje lahko tudi reklamni pano nekoliko prilagodimo in dosežemo še boljše učinke. Pri oglaševanju so vedno cenjene domiselne rešitve, s katerimi zbudimo še več pozornosti in lahko dosežemo boljši rezultat pri izvedbi promocijske kampanje. Nenazadnje pa se lahko takšne table uporabljajo tudi za druge namene, recimo za prikazovanje obvestil in opozoril. Če imamo možnost pripraviti kakovosten material te vrste, se splača priložnosti tudi izkoristiti.

Reklamni pano oblikujemo po meri

V vsakem primeru je smiselno pano oblikovati po meri. To velja v praktično vsakem primeru, saj želimo na površini prikazovati svoja sporočila in motive, ne glede na to, kakšna je dejansko vsebina. Morda lahko najdemo kakšne serijsko izdelane označevalne table, pri katerih nam ni treba razmišljati o oblikovanju motiva, včasih se lahko odločimo za panoje, ki prikazujejo kakšna splošna opozorila, a načeloma bo treba reklamni pano oblikovati po meri. To nam ponuja tudi kar najboljši učinek.

Prav z oblikovanjem reklamnega panoja lahko dosežemo izvrstne učinek, saj imamo proste roke pri pripravi čudovitih motivov, s katerimi bomo pritegnili pozornost. Za grafično oblikovanje in pripravo na tisk izberemo strokovnjaka, ki bo pripravil ustrezen motiv. Premislimo o tem, kako bomo najbolje izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja reklamni pano. Opravka imamo s precej veliko površino, ki je zelo lepo vidna od blizu in od daleč. Temu moramo prilagoditi oblikovanje motiva, da bomo pano kar najbolje izkoristili. Vsekakor potrebujemo druge materiale, kot jih uporabljamo za letake, plakate in ostale promocijske izdelke. Za pano pripravimo posebne motive, s katerimi res navdušimo, saj je treba bolje izkoristiti veliko površino.

Reklamni pano bomo uporabili, če želimo učinkovito pritegniti pozornost mimoidočih

Gotovo takoj pomislimo na promocijska sporočila in motive, a včasih nam panoji nudijo še druge možnosti obdelave. Tu imamo zelo velik potencial, če seveda imamo to možnost. Če se reklamne table izdelujejo pri tiskarjih, ki se ukvarjajo le s tiskanjem, potem ne moremo pričakovati kaj dosti. Včasih najdemo ponudnike, ki izdelujejo označevalne table in znake za zunanjo uporabo. Nekateri izvajalci pa se ukvarjajo prav z domiselnimi izdelki za promocijo. Tu lahko dobimo tudi kakšne bolj posrečene panoje, ki bodo imeli še boljši učinek.

Reklamni pano lahko še nadgradimo

Na reklamni pano lahko namestimo poljubne promocijske motive, tako da imamo že tu kar veliko svobode. Poleg tega pa se posvetimo še premisleku o morebitnih drugih izboljšavah. O tem se pozanimamo pri ponudnikih, ki izdelujejo takšno opremo. 

V zadnjem času so recimo zelo priljubljene LED reklamne table, ki imajo še boljši učinek. Gotovo prej pritegnejo pozornost in jo tudi zadržijo, če znamo pripraviti prave vsebine, ki se na ta način prikazujejo. Medtem ko običajne reklamne table še lahko preprosto spregledamo ali brez težav ignoriramo, so svetlobne table veliko bolj atraktivne in tudi bolj učinkovite v svoji vlogi. Reklamni pano nima takšnega učinka, čeprav je še vedno zelo učinkovito promocijsko sredstvo. 

Seveda pa imajo LED reklamne table tudi svoje pomanjkljivosti, sicer bi jih videvali prav povsod. Takoj bomo ugotovili, da so precej dražje od običajnih panojev. Motive za reklamni pano lahko enostavno natisnemo, s tem ne bomo imeli visokih stroškov. Prav tako je razmeroma enostavna izdelava in postavitev panoja. Za svetlobno tablo pa potrebujemo naprednejšo opremo, več dela bo s pripravo promocijskih vsebin, predvsem pa takšne table ne moremo enostavno postaviti na svoje mesto, če nimamo pripravljene ustrezne infrastrukture. Pogosto zato bolj cenimo enostavne panoje ali pa enostavnejše svetlobne table.

Reklamni pano dopolnimo s svetlobnimi napisi

Reklamni pano in svetlobni napisi

Eno možno rešitev predstavljajo manjši svetlobni napisi oziroma svetlobne table, ki se uporabljajo predvsem za označevanje kakšnih poslovnih prostorov. Tradicionalno so bili to neonski napisi, tu imamo še vedno kar dobro ponudbo, izdelki so precej prilagodljivi in hitro lahko oblikujemo posrečene napise, s katerimi bomo uspešno pritegnili pozornost.

Se pa vedno bolj uveljavljajo druge tehnologije, ki imajo lahko boljše učinke. LED table imajo kar nekaj prednosti, čeprav so dražje in bolj kompleksne. Lahko pa najdemo tudi druge svetlobne napise, s katerimi pripravimo idealne rešitve za določene namene. Gotovo bomo na tem področju odkrili velik potencial, ki nam prinaša dodatno fleksibilnost pri promociji. Pričakujemo, da bomo našli celo vrsto različnih rešitev, če pobrskamo po ponudbi pravih izvajalcev. Tako neonski napisi kot drugi svetlobni napisi in table so pogosto v ponudbi mojstrov, ki se ukvarjajo z naprednimi reklamnimi sredstvi. Na istem mestu dobimo tudi reklamni pano in druge opcije za učinkovito promocijo, tako da lahko pričakujemo odličen izkoristek teh storitev.